Poziv na javni uvid Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Orahovice

Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19) Grad Orahovica objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Grad Orahovica izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Orahovice (dalje: Program).

Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti u vremenu od 30.07.2021. do 16.08.2021. godine svakim radnim danom od 08:00-14:00 sati u prostorijama Grada Orahovice, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica ili sa službene web stranice grada Orahovice može se preuzeti cijeli prijedlog Programa.

 Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida.

O svim prigovorima odlučit će Gradsko vijeće Grada Orahovice u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Pisarnicu Grada, poštom, ili na e-mail  adrese: dajana.salek@www.novo.orahovica.hr.hr i blazenka.micevic@agrodet.hr zaključno s 16. kolovozom 2021. godine.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Orahovice nalazi se ovdje.