Pitka voda u Staroj Jošavi je neispravna i nije za piće

Prema mikrobiološkim pokazateljima Zavoda za javno zdravstvo, koji su iznad dozvoljenih vrijednosti, pitka voda u naselju Stara Jošava (uputa isključuje susjedna naselja Novu Jošavu i Crkvare) je neispravna i kao takva nije za piće. Ukoliko se želi koristiti za piće potrebno je istu prokuhati.

Voda se može koristiti u tehnološke svrhe.

Kada se prema uputama i analizama nadležnog zavoda stvore uvjeti za korištenje vode i za piće, biti će naknadna obavijest!

Voda d.o.o.