Odluka o povećanju naknada za novorođenčad

Gradonačelnik grada Orahovice, Saša Rister, donio je Odluku o povećanju naknade za svako novorođeno dijete na području grada Orahovice. Sredstva su osigurana u Proračunu grada Orahovice za 2021.godinu.

Svi stanovnici, odnosno roditelji koji imaju prebivalište na području Grada Orahovice, će za svako novorođeno dijete, od 1. kolovoza, dobiti jednokratnu naknadu u iznosu od 3.000 kuna za 1. dijete, 4.000 kuna za 2. dijete, 5.000 kuna za 3.dijete, 6.000 kuna za 4.dijete, a za 5.dijete i svako sljedeće dijete 7.000 kn.

Uz novčanu naknadu Grad Orahovica darovat će i prigodnim darovima novorođenčad,

Uz zahtjev je potrebno dostaviti rodni list za novorođeno dijete, rodne listove za ostalu djecu, dokaz o državljanstvu roditelja, dokaz o prebivalištu roditelja i dokaz o prebivalištu djeteta.

Odluku možete pogledati ovdje.