OBAVIJEST ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA

Upravni odbor  ZŠUGO, na sjednici održanoj 15.04.2021., donio je jednoglasnu odluku da se sredstva za rad sportskih udruga, a koja su predviđena  Odlukom o financiranju nužnih rashoda i izdataka Grada Orahovice za razdoblje od 01.01.2021 – 30.06.2021. godine,  dodijele izravno udrugama bez objavljivanja javnog poziva i to u skladu s Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobre koje provode udruge, a prema članku 6, stavak 3 iste, koji glasi: “Financijska sredstva, bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se izravno samo u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti izravnom dodjelom financijskih sredstava.”

Poziv klubovima

Kriteriji i mjerila za financiranje javnih potreba sporta na razini Grada Orahovice

Obrasci za pravdanje sredstava:

1. Obrazac opisnog izvještaja

2. Obrazac financijskog izvještaja

3. Obrazac opisa prihvatljivih troškova

4. Obrazac proračuna prihvatljivih troškova