Projekt reciklažnog dvorišta u Orahovici prijavljen za EU sufinanciranje

Iako Grad Orahovica posjeduje valjanu prostorno plansku i tehničku dokumentaciju za gradnju građevina za održivo gospodarenje otpadom na lokaciji „TUK“ te 3 građevinske dozvole među kojima je i ona za građenje i opremanje novog reciklažnog dvorišta, projektni prijedlog novog reciklažnog dvorišta poslan je tek nedavno, 12.2. ove godine. Razlozi su bili razni, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa da bi Grad kao prihvatljiv korisnik bespovratnih sredstva stekao pravni interes za gradnju na lokaciji „TUK“, do ukidanja statusa postojećeg privremenog rješenja reciklažnog dvorišta kojim gospodari Papuk d.o.o., a što je bio jedan od uvjeta prijave na natječaj.

Na inzistiranje Saše Ristera,  povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Orahovice, da se ponovno pokuša napraviti sve da Grad povuče bespovratna sredstva, tim više što je Vidra – Razvojna agencija Virovitičko-podravske županije već ranije izradila projektni prijedlog a natječaj još uvijek nije zatvoren, projekt je na kraju uspješno prijavljen. U prethodna dva tjedna povjerenik je obavio niz radnih sastanaka i konzultacija sa suradnicima, kao i sastanak u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što je rezultiralo prijavom projekta na natječaj za uspostavu reciklažnih dvorišta otvoren još u veljači 2020. godine, a zatvoren 3 dana nakon apliciranja gradskog projekta.

Projektom se planira izgraditi i opremiti reciklažno dvorište istočno od postojećeg odlagališta u skladu sa svim tehničkim zahtjevima i standardima zaštite okoliša, a prema građevinskoj dozvoli za III. fazu gradnje na „TUK“-u, veličine 1.570 m2. Uz gradnju platoa – prometno manipulativne površine i zgrade za osoblje, građevina će se bespovratnim sredstvima i opremiti potrebnim vrstama spremnika/kontejnera, nepropusnim posudama, policama za odlaganje, drvenim paletama, ručnim pumpama za crpljenje ulja, lužina, kiselina, ormarima za zapaljive tekućine, ručnim viličarom, visokotlačnim peračem, mini podnom vagom i drugom opremom.

Ukupna vrijednost projekta je 1.711.488,24 kuna od čega su bespovratna sredstva EU 85% ili 1.454.765,00 kuna. Najveći iznos utrošit će se na građenje i opremanje procijenjeno na nešto manje od 1,6 mil kuna, a preostali iznos na prateće aktivnosti: stručni nadzor građenja, promidžba i vidljivost – informiranje javnosti, informativno-izobrazne radionice i obuka budućeg zaposlenika reciklažnog dvorišta.

Putem natječaj za uspostavu reciklažnih dvorišta projekt će se sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, s ciljem povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada a smanjenje otpada koji se odlaže na odlagalište. Nakon završetka prve faze radova na odlagalištu „TUK“ – proširenja tijela za dodatnu kasetu za odlaganje otpada za što je dokumentacija za nabavu u pripremi, a kojima će se izgraditi asfaltirana pristupna prometnica do lokacije planiranog reciklažnog dvorišta, građani Orahovice moći će napokon i sami odlagati odvojeno prikupljen otpad.

                                                                                                                                                           I.S.