Održan sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda

Povjerenik Vlade RH za grad Orahovicu, Saša Rister, održao je u utorak, 16.02.2021.godine radni sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda.

Tema sastanka je bila izrada Konceptualnog rješenja uređenja rijeke Vučice u Orahovici. Konceptualno rješenje obuhvatit će uređenje rijeke Vučice od mosta u ulici M. Gupca do mosta u Dalmatinskoj ulici (DC 2) približne dužine 2,2 kilometra. 

Konceptualno rješenje obuhvatit će i komunalnu infrastrukturu koja će se postavljati uz samu rijeku, a sve prema projektnom zadatku kojega će prvo trebati definirati u suradnji s Hrvatskim Vodama. Navedeno znači da će građani uz povećanje sigurnosti njih i njihove imovine dobiti još jedno mjesto koje će im poslužiti za rekreaciju i druženje.

Moramo naglasiti da je izrada konceptualnog rješenja tek prvi od mnogo koraka koji će se morati napraviti prije samog izvođenja radova za koje se možemo nadati da će započeti za par godina. 

Iznos financiranja izrade konceptualnog rješenja je 90 % Hrvatske Vode 10 % grad Orahovica.