Prijavljen projekt „Rekonstrukcija dijela vinske ceste, oborinske odvodnje i priključak na kolnik u Topličkoj ulici“

Grad Orahovica prijavio je projekt „Rekonstrukcija dijela vinske ceste, oborinske odvodnje i priključak na kolnik u Topličkoj ulici“ na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Cilj projekta je povećati sigurnost sudionika u prometu izmještanjem priključka nerazvrstane ceste (NC 001 Vinska cesta ) sa županijske ceste (ŽC 4030) na lokalnu cestu (LC 40080), jer je trenutni priključak na županijskoj cesti koja je prometno opterećenija i nepreglednija od projektiranog priključaka na lokanu cestu.

Ukupna procijenjena vrijednost  projekta: 363.456,25 kn

Zatraženi iznos financiranja 215.000,00 kn

Udio Korisnika u financiranja 148.456,25 kn

Ovaj projekt pridonijet će sigurnosti sudionika u prometu i povećati će razinu komunalne infrastrukture na području grada Orahovice.