Povjerenik za Gradsko vijeće Grada Orahovice

Grad Orahovica nema gradsko vijeće jer je isto raspušteno Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 23.prosinca 2020.godine o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća Grada Orahovice i razrješenju gradonačelnice Grada Orahovice i njezinog zamjenika.

Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je Rješenje o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Orahovice kojim se Saša Rister imenuje povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Orahovice.