Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš magistralnog plinovoda Slatina-Velimirovac DN 200/50 bar

Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Slatina-Velimirovac DN 200/50 bar, Virovitičko-podravska županija i Osječko-baranjska županija upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana (trideset dana).

1. OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE U POSTUPKU PUO MAGISTRALNOG PLINOVODA SLATINA-VELIMIROVAC: poveznica na dokument

2. STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ_MAGISTRALNI PLINOVOD SLATINA –VELIMIROVAC: poveznica na dokument

3. GRAFIČKI PRILOZI_MAGISTRALNI PLINOVOD SLATINA-VELIMIROVCI: poveznica na dokument

4. NE-TEHNIČKI SAŽETAK_MAGISTRALNI PLINOVOD SLATINA-VELIMIROVCI: poveznica na dokument

 

Obavijest o promjeni trajanja javne rasprave i ažurirani dokumenti, objavljeno 3.2.2021.

Obavijest o promjeni trajanja Javne rasprave : poveznica na dokument

1. SUO_MP_Slatina-Velimirovac_12021 : poveznica na dokument

2. Graf_prilozi-MP_Slatina_Velimirovac-012021 : poveznica na dokument

3. NT_sažetak-MP_Slatina_Velimirovac-012021 : poveznica na dokument