Mjere za poduzetnike COVID-19 – 2020.godina

Stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske, dana 27.studenog 2020.godine je donio Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine br.: 131/20).

Naprijed navedenom Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, obustavljen je rad  pružateljima različitih usluga (ugostiteljskim objektima, teretanama, fitnes centrima, dječjima igraonicama i dr.).

S obzirom na novonastalu situaciju Grad Orahovica je donio niz mjera pomoći poduzetnicima i obrtnicima koje su usmjerene na suzbijanje i ublažavanje ekonomskih šteta uslijed epidemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici mjera su pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice, a kojima je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a uz ostale potrebne uvjete na dan 30. studenog 2020. godine nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Orahovici ili su te obveze podmirili do podnošenja zahtjeva.

Grad Orahovica će se koristiti svojim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za oslobođenje plaćanja obveza prema Gradu Orahovici.

 

Mjera 1. – Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade prema Gradu Orahovici

 

Ova mjera podrazumijeva:

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu za razdoblje od 1. prosinca 2020. godine, pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih od strane nadležnih Stožera.

Korisnici mjere su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice a obveznici su plaćanja komunalne naknade prema Gradu Orahovici kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Korisnici mjere se oslobađaju plaćanja komunalne naknade u 100%-tnom iznosu razrezane vrijednosti komunalne naknade za razdoblje od 1. prosinca 2020. godine pa sve dok je Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine br.: 131/20) na snazi.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Orahovici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

Prestankom važenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine br.: 131/20), korisnici mjere zadužuju se za plaćanje komunalne naknade u punom iznosu od 1. dana sljedećeg kalendarskog mjeseca.

Napomena: Zajedno na računu za komunalnu naknadu nalazi se i obračun za naknadu za uređenje voda (NUV) koja je u ingerenciji Hrvatskih voda i ne podliježe oslobađanju od strane Grada Orahovice.

 

Mjera 2. – Oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Orahovice

Korisnici mjere su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice a obveznici su plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Orahovice kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Orahovice za mjesec prosinac 2020. godine u 100%-tnom iznosu ugovorne mjesečne zakupnine pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno dok je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine br.: 131/20) na snazi.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Orahovici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 

Mjera 3. – Oslobađanje od plaćanja zakupa javnih površina u vlasništvu Grada Orahovice (terase)

Korisnici mjere su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice a obveznici su plaćanja zakupa javnih površina u vlasništvu Grada Orahovice kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja zakupa javnih površina za mjesec prosinac 2020. godine u 100%-tnom iznosu ugovorene mjesečne zakupnine, pa sve dok je Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine br.: 131/20) na snazi.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Orahovici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 

PRIJAVA

Zahtjev za prijavu s propisanom dokumentacijom se podnosi Gradu Orahovici putem pošte na adresu Grad Orahovica, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica ili putem elektronske pošte: marija.safer@www.novo.orahovica.hr.hr s naznakom „Zahtjev za primjenu oslobađanja plaćanja obveza prema Gradu Orahovici uslijed epidemije COVID-19.

Zahtjevi se podnose do 31.svibnja 2021.godine.

Dokumenti koji su traženi dostavljaju se potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe. Grad Orahovica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih, odnosno zahtijevati od prijavitelja i dostavu drugih nespecificiranih dokumenata kojim se dokazuju tvrdnje prijavitelja.

PROCEDURA DODJELE

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave. Grad Orahovica će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju navedene uvjete.

 

Obrazac zahtjeva može se pronaći u ispod navedenom privitku:

OBRAZAC ZAHTJEVA

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka može se pronaći u ispod navedenom privitku:

OBRAZAC IZJAVE O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA

Odluka o oslobođenju plaćanja zakupa javnih površina i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Orahovice

ODLUKA O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA I ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA ORAHOVICE

Odluka o oslobođenju od plaćanja na ime komunalne naknade za obveznike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske naložena privremena obustava rada

ODLUKA O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA NA IME KOMUNALNE NAKNADE ZA OBVEZNIKE KOJIMA JE ODLUKOM STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE NALOŽENA PRIVREMENA OBUSTAVA RADA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o oslobođenju od plaćanja zakupa javnih površina i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Orahovice

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA I ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA ORAHOVICE