Obavijest vezano za prijavu šteta nastalih uslijed seizmičkih snimanja

Prijavu šteta koje su nastale uslijed seizmičih snimanja INE u svrhu istraživanja nafte i plina na poljoprivrednom i šumskom području možete prijaviti slijedećim osobama:

-Tomislav Perković 098/363 259
A.Starčevića 72, Orahovica

-Franjo Zeman 097/606 3412
Dolci 2, Dolci

-Helena Balaž 097/778 6440
Dolci 68a, Dolci