O D L U K A o izmjeni Odluke o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

     Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15, 121/16, 99/18. i 25/19), članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13, 2/18. i 1/20) i članka 6. Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 6/15), Gradonačelnica grada Orahovice, donosi

O D L U K U o izmjeni Odluke o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine restorani i barovi
za vrijeme turističke sezone u TRC „Jezero“ Orahovica

 

Članak 1.

     U Odluci o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine restorani i barovi za vrijeme turističke sezone u TRC „Jezero“ Orahovica (KLASA: 334-01/20-01/1, URBROJ: 2189/12-01/01-20-5 od 13. srpnja 2020. godine), mijenja se članak 1. i glasi:

„Svi ugostiteljski objekti iz skupine „restorani“ i „barovi“ na TRC „Jezero“ za vrijeme trajanja turističke sezone mogu produžiti radno vrijeme kako slijedi:

  • Od 12.8. – 30.9.2020. godine, s petka na subotu i sa subote na nedjelju od 10:00 do 05:00 sati, odnosno sa stankom u trajanju od 5 (pet) sati.

Članak 2.

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici grada Orahovice.

 

GRADONAČELNICA GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/20-01/1
URBROJ: 2189/12-01/01-20-6
Orahovica, 12.8.2020.

                                                                                                                                             Gradonačelnica: 

                                                                                                                                  Ana-Marija Petin, dipl.oec.