R J E Š E N J E o određivanju biraćkih mjesta

R J E Š E N J E  O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA ORAHOVICE, za Sabor a koji će se održati 5.srpnja 2020. godine, možete pogledati na ovom linku.