ODLUKA o prihvatu najpovoljnije ponude za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

ODLUKU o prihvatu najpovoljnije ponude za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Orahovice k.č.br. 3945 k.o. Orahovica možete pogledati na ovom linku.