LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIMA I NEMOĆNIMA

LISTA KANDIDATA
PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIMA I NEMOĆNIMA U SKLOPU PROJEKTA „POMOĆ U KUĆI STARIMA I NEMOĆNIMA S PODRUČJA GRADA ORAHOVICE („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena)

I

Temeljem Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam na radno mjesto Radnica za pomoć u kući starima i nemoćnima u sklopu projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena), na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine, pod točkom 1. Dnevnog reda koja glasi „Otvaranje prijava pristiglih na Javni natječaj za prijam na radno mjesto Radnica za pomoć u kući starima i nemoćnima u sklopu projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena), 1 izvršiteljica, na određeno vrijeme kao zamjena za porodiljni dopust i utvrđivanje pravodobnosti i potpunosti pristiglih prijava“, utvrđuje se kako 3 kandidatkinje udovoljavaju uvjetima propisanim u Javnom natječaju od dana 12. svibnja 2020. godine te se utvrđuje

 

LISTA KANDIDATA

prijavljenih na Javni natječaj za prijam na radno mjesto Grada Orahovice za radno mjesto Radnica za pomoć u kući starima i nemoćnima u sklopu projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena), 1 izvršiteljica na određeno vrijeme kao zamjena za porodiljni dopust koje ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem

II

Utvrđuje se lista kandidatkinja koje ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem za prijam na radno mjesto Radnica za pomoć u kući starima i nemoćnima u sklopu projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena), 1 izvršiteljica na određeno vrijeme kao zamjena za porodiljni dopust:

  • NADA ROKIĆ
  • SVJETLANA KOVAČEVIĆ
  • VESNA BRUSAČ

 

III

Kandidatkinje iz točke II. mogu pristupiti intervjuu o kojem će biti obaviještene.

              

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA 

                                                                                             Predsjednica Povjerenstva:  

   Marija Šafer, mag.oec.