BIKE SHARing Orahovica

 

Izjava o korištenju općih uvjeta korištenja e-bicikala.pdf

Opći uvjeti korištenja sustava javnih e-bicikala u Orahovici.pdf

Zaključak bicikli.pdf

Cjenik korištenja e-bicikala u Orahovici.pdf

KARTA SUSTAVA

Način korištenja

Način korištenja SEZONSKO KORIŠTENJE