Alarmantno stanje korita rijeke Vučice u Orahovici

Rijeka Vučica koja krasi naš grad Orahovicu, svojim tokom oplemenjuje vizuru grada na mnogo načina. Ponukani brojnim upitima zabrinutih građana obraćamo se javnosti na ovakav način, nadajući se kako apeli za čišćenje korita naše rijeke napokon mogu zaživjeti.

Naime, svjedoci smo zapuštenog korita do te mjere da je spomenuta vizura itekako narušena, koritom rijeke raste ne samo šiblje i grmlje nego možemo s pravom reći i kompletne šume. Opravdanost ovakvog postupanja i obraćanja leži u činjenici kako smo i nakon brojnih sastanak i dopisa ipak ostali bez pravodobnog čišćenja kanala i korita vodotoka.

Naši građani koji plaćaju naknadu za uređenje voda itekako se imaju pravo pitati gdje je njihov novac, jer smo svaki put dobili samo pusta obećanja da će se isto početi na vrijeme održavati. Od 2017. godine bilježimo sustavno zanemarivanje te se imamo pravo pitati čime je ono ponukano? Stranačkom pripadnošću ili nečim trećim? Mišljenja smo kako svi gradovi i općine imaju jednaka prava, na jednak način moraju biti tretirani jer svi zaslužujemo iste uvjete življenja u zajednici.

Ovim putem želimo naglasiti kako će Grad Orahovica o svom trošku sanirati dio korita koliko je u mogućnosti te tako barem djelomično riješiti problem.

Ukoliko Hrvatske vode i dalje budu zanemarivale naš problem, neovisno o savjesti naših građana koji uredno podmiruju račune, biti ćemo primorani pravnim putem zatražiti zaštitu.

Molimo naše građane za strpljenje zbog ove situacije koja će svakako uskoro biti riješena.