NATJEČAJ za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

N A T J E Č A J za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Orahovice k.č.br. 3945 k.o. Orahovica možete pogledati na ovom linku.