Mjere za poduzetnike COVID-19

Svjetska zdravstvena organizacija, dana 11. ožujka 2020. godine proglasila je pandemiju COVID – 19, te je na temelju preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske, donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20).

Naprijed navedenom Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, obustavljen je rad većine gospodarskih subjekata različitih namjena, obustavljen je rad pružateljima različitih usluga (ugostiteljskim objektima, trgovinama, teretanama, dječjima igraonicama i igralištima i dr.), osim prehrambenih trgovina, ljekarni i sl.

S obzirom na novonastalu situaciju Grad Orahovica je donio niz mjera pomoći poduzetnicima i obrtnicima koje su usmjerene na suzbijanje i ublažavanje ekonomskih šteta uslijed epidemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici mjera su pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice, a kojima je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a uz ostale potrebne uvjete na dan 29. veljače 2020. godine nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Orahovici ili su te obveze podmirili do podnošenja zahtjeva.

Grad Orahovica će se koristiti svojim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za oslobođenje plaćanja obveza prema Gradu Orahovici.

Mjera 1. – Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade prema Gradu Orahovici

 

Ova mjera podrazumijeva:

  1. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu za razdoblje od 1. travnja 2020. godine, pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih od strane nadležnih Stožera.

Korisnici mjere su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice a obveznici su plaćanja komunalne naknade prema Gradu Orahovici kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Korisnici mjere se oslobađaju plaćanja komunalne naknade u 100%-tnom iznosu razrezane vrijednosti komunalne naknade za razdoblje od 1. travnja 2020. godine pa sve dok je Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20), na snazi.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Orahovici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

Prestankom važenja Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20), korisnici mjere zadužuju se za plaćanje komunalne naknade u punom iznosu od 1. dana sljedećeg kalendarskog mjeseca.

Napomena: Zajedno na računu za komunalnu naknadu nalazi se i obračun za naknadu za uređenje voda (NUV) koja je u ingerenciji Hrvatskih voda i ne podliježe oslobađanju od strane Grada Orahovice.

 

Mjera 2. – Oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada

 

1. Orahovice

Korisnici mjere su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice a obveznici su plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Orahovice kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Orahovice za mjesec ožujak 2020. godine u 50%-tnom iznosu ugovorene mjesečne zakupnine, a nadalje u 100%-tnom iznosu ugovorne mjesečne zakupnine za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno dok je Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20), na snazi.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Orahovici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 

Mjera 3. – Oslobađanje od plaćanja zakupa javnih površina ili poreza na    korištenje javnih površina u vlasništvu Grada Orahovice (terase)

Korisnici mjere su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice a obveznici su plaćanja zakupa javnih površina u vlasništvu Grada Orahovice kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja zakupa javnih površina za mjesec ožujak 2020. godine u 50%-tnom iznosu ugovorene mjesečne zakupnine , a nadalje u 100%-tnom iznosu pa sve dok je Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20), na snazi.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Orahovici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

Mjera 4. – Odgoda od plaćanja obveza prema Gradu Orahovici

Ova mjera podrazumijeva odgodu od plaćanja za komunalnu naknadu u trajanju od 90 dana.

Korisnici mjere su sve fizičke i pravne osobe.

Za odgođene mjesece zaduženje se mora platiti do 31. srpnja 2020. godine.

Ova mjera se provodi automatizmom i nije potrebno slati zahtjev.

PRIJAVA

Zahtjev za prijavu s propisanom dokumentacijom se podnosi Gradu Orahovici putem pošte na adresu Grad Orahovica, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica ili putem elektronske pošte: marija.safer@www.novo.orahovica.hr.hr s naznakom „Zahtjev za primjenu oslobađanja plaćanja obveza prema Gradu Orahovici uslijed epidemije COVID-19.

Zahtjevi se podnose do 20.lipnja 2020.godine.

Dokumenti koji su traženi dostavljaju se potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe. Grad Orahovica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih, odnosno zahtijevati od prijavitelja i dostavu drugih nespecificiranih dokumenata kojim se dokazuju tvrdnje prijavitelja.

PROCEDURA DODJELE

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave. Grad Orahovica će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju navedene uvjete.

 

Obrazac zahtjeva može se pronaći u ispod navedenom privitku:

OBRAZAC ZAHTJEVA

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka može se pronaći u ispod navedenom privitku:

OBRAZAC IZJAVE O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA