NATJEČAJ za izbor najuređenije okućnice 2020. „Ostankom doma uljepšavamo planetu i svoj životni prostor“

Cilj natječaja je motiviranje građana za provođenjem vremena na svježem zraku, ali u sigurnosti svoga doma te radi povećanja kvalitete životnog prostora i sveopćeg ugođaja našega grada.

Izbor za najuređeniju okućnicu provodi se u kategoriji:

Privatni posjed

 

Ocjenjivanje obuhvaća:

– kreativnost i originalnost,

– izbor, zastupljenost i sklad bilja

– opremljenost ( kućni broj, uređena ograda, itd.)

– opći dojam

– utjecaj na cjelokupni izgled destinacije/ulice

 

Primitak mora sadržavati najmanje 5 fotografija, a najviše 8.

Nagrade za najuređenije okućnice sa područja grada Orahovice:
• za 1. mjesto –poklon bon 1.000, 00 kn;
• za 2. mjesto –poklon bon 500, 00 kn;
• za 3. mjesto –poklon bon 250, 00 kn.

Natječaj je otvoren od 01.05. 2020. i traje do 01.06. 2020. godine, a prijave se dostavljaju u gradsku upravu ured Turističke zajednice grada Orahovice putem pošte ili e – maila.

Turistička zajednica grada Orahovice Franje Gavrančića 6 33515 Orahovica e-mail: tzgorahovica@tzgorahovica.hr

Povjerenstvo će, po pristiglim prijavama izvršiti ocjenjivanje. Pravo prijave imaju svi na području grada Orahovice.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime vlasnika, broj telefona i adresu objekta. Rezultati natječaja će biti objavljeni na službenoj web stranici Turističke zajednice grada Orahovice, grada Orahovice i Radio Orahovice.

 

Voditeljica Turističke zajednice grada Orahovice

                                                                   Lana Jurkin, mag.oec.