Mjere za pomoć poduzetnicima zbog epidemije COVID-19

S obzirom da su nastupila vremena na koja ne možemo utjecati i koja nismo mogli predvidjeti, a koja pogađaju ono najbitnije opće zdravlje i živote naših sugrađana, Grad Orahovica je donio niz mjera pomoći poduzetnicima i obrtnicima koje su usmjerene na suzbijanje i ublažavanje ekonomskih šteta uslijed epidemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj.

Mjere za pomoć poduzetnicima i obrtnicima:

– oslobođenje plaćanja zakupa javnih površina (terasa), dok god je privremena obustava rada na snazi

– oslobođenje plaćanja poreza na korištenje javnih površina,

– oslobođenje plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada Orahovice a koji su privremeno pod obustavom obavljanja djelatnosti,

– oslobođenje od plaćanja na ime komunalne naknade za sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost (obrti i sl.) a koji trenutno ne obavljaju svoju djelatnosti uslijed Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dok god je privremena obustava rada na snazi

– odgoda plaćanja na ime komunalne naknade za fizičke osobe (građane) i ostale pravne osobe koje nisu zahvaćene mjerom privremene obustave obavljanja djelatnosti, u trajanju od 90 dana

– za vrijeme tog perioda neće biti prisilne naplate potraživanja i obračuna zakonskih zateznih kamata,

– oslobođenje plaćanja odvoza i deponiranja otpada te plaćanja opskrbe pitkom vodom za sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost a koji trenutno ne obavljaju svoju djelatnosti uslijed Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dok god je privremena obustava rada na snazi.

Sve daljnje upute o načinu podnošenja zahtjeva za navedene mjere biti će objavljene na web stranici Grada Orahovice.

Odluke:

ODLUKA 18.ožujka
ODLUKA 20.ožujka
ODLUKA 21.ožujka