Priopćenje o radu gradske uprave u Orahovici

Poštovani,

            tijekom naredna dva tjedna, od 16.-27. ožujka 2020. godine, molimo sve svoje potrebe koje trebate obavljati u prostorijama Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica, ukoliko je moguće obavite putem telefona sa službenicima. Svi brojevi telefona objavljeni su na internetskim stranicama Grada Orahovice.

            Ukoliko postoje neodgodivi posjeti Gradskoj upravi Grada Orahovice, molimo prilikom ulaska koristite dezinficijens za ruke postavljen odmah na ulazu te svoje posjete skratite na nužno vremensko zadržavanje te poštujte metar udaljenosti prilikom neposredne komunikacije sa službenicima.