ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA NAJVEĆEG ORAHOVAČKOG PROJEKTA:

     

U petak, 28.02.2020. u Orahovici u prostoru Centra za posjetitelje održana je početna konferencija gradskog projekta naziva UREĐENJE TURISTIČKO-REKREACIJSKOG CENTRA „JEZERO-HERCEGOVAC-RUŽICA GRAD“.

Projekt referentne oznake KK.06.1.2.03.0002 sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ na temelju ograničenog postupka u modalitetu trajnog poziva: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema.

Na 9. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održanoj 03.09.2019. godine u Orahovici, ispred Grada Orahovice kao Korisnika i triju projektnih partnera, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu 81.377.647,92 HRK, potpisala je gradonačelnica Ana-Marija Petin.

Razdoblje provedbe projekta je 43 mjeseca, od 01.10.2019. do 01.05.2023. godine, a bespovratna sredstva iznose 68.193.647,92 HRK. Projekt se odnosi na I. Fazu – EDUKATIVNI CENTAR „ORAHOVICA“ – Škola u prirodi, koja je dio šire turističke priče Grada Orahovice na turističkom kompleksu u obuhvatu Parka prirode Papuk a prema Detaljnom planu uređenja „Jezero-Hercegovac Ružica grad“ i istoimenoj sveobuhvatnoj Studiji utjecaja na okoliš.

Partneri na projektu imaju kao i Korisnik obvezu provođenja projektnih aktivnosti temeljem proračuna projekta i usvojenog hodograma aktivnosti, a to su: JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, TZ Virovitičko-podravske županije i TZ grada Orahovice.

Sudionicima konferencije uvodno se obratila orahovačka gradonačelnica, Ana – Marija Petin, i pojasnila koji su ciljevi i osnovne aktivnosti ovog najvećeg projekta Grada Orahovice. Projektom će se uspostaviti Edukativni centar – Škola u prirodi nakon gradnje infrastrukture prema 4 glavna projekta/4 građevinske dozvole na lokaciji današnjeg Izletišta i poznatog kupališta „Jezero“ u Orahovici u naselju Duzluk. Izgraditi će se i opremiti Centralna građevina/Odmaralište za djecu, 14 Bungalova/studio apartmana, 3 grupe sanitarija te sportski tereni i igrališta na plaži kupališta. U periodu od 02-04 MJ/2023. godine nakon što se uspostavi Centar, nabave vozila, multimedija, edukativna i druga oprema, educiraju turistički interpretatori uz prethodno izrađene strateške dokumente i akcijski plan upravljanja Centrom, provest će se „PILOT PROJEKT“ škole u prirodi, terenska nastava za studente i kamp za mlade izviđače. Gradonačelnica se zahvalila na odazivu i sudjelovanju projektnih partnera na konferenciji i projektu naglasivši da očekuje dobru suradnju svih sudionika. Zahvalila je Virovitičko-podravskoj županiji koja je orahovački projekt uvrstila na listu strateških županijskih projekata spremnih za financiranje iz „Projekta Slavonija“ , VIDRI – Razvojnoj agenciji Virovitičko-podravske županije koja je pisala projekt i pruža mu tehničku potporu i u provedbi, te svim drugim javnim tijelima, županijskim i gradskim institucijama koje su kroz svoj rad i nadležnost sudjelovale u nekoj fazi pripreme projekta. Naglasila je da je projekt usmjeren na određene ciljne skupine (školska i predškolska djeca, mladi sportaši organizirani u kampove, kupači, obitelji s djecom i ostali posjetitelji – planinari, biciklisti, gljivari, geolozi, grupe za team building i sl.), ali da je uvjerena kako će implementacijom projekta koristi imati svi, i građani Orahovice i cijela Virovitičko-podravska županija.

Nazočnima su se ukratko predstavili Partneri: Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Martina Jakelić, direktorica TZ Virovitičko-podravske županije i Lana Jurkin, rukovoditeljica ureda TZ grada Orahovice, a potom je voditeljica projekta prikazala sažetak projekta kroz prezentaciju obuhvativši najvažnije teme: lokacija ulaganja, prostorno-planski i strateški dokumenti kao preduvjet gradnje, elementi projekta, aktivnosti Korisnika i Partnera, cilj projekta i očekivani rezultati.

Uspostavom Edukativnog centra osigurat će se smještajni kapaciteti s ukupno 80 ležaja (52 u Odmaralištu kao dvokrevetne sobe i apartmani te 28 smještajnih jedinica u samostojećim prizemnim bungalovima kao studio-apartmani), restoran, višenamjenska dvorana i radionice u glavnoj zgradi, multimedijalna oprema kao inovativan i interaktivan način prezentacije i interpretacije prirodne i kulturne baštine putem holograma, opreme i sofrwarea za virtualnu i proširenu stvarnost. Nabavit će se turistički električni vlak, 2 buggya, mini bus, razne vrste bicikala, mobilni hologram za JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode koja provodi „pilot projekt“, a na plaži kupališta izgradit će se 3 sanitarna čvora, sportska i dječja igrališta. Kroz projekt se zapošljavaju 2 osobe (asistent za zaštićene dijelove prirode i stručnjak za razvoj turističkih sadržaja), dok je projektni tim sastavljen od vlastitih kapaciteta Grada – zaposlenika JUO Grada Orahovice (voditelj projekta, građevinski i financijski stručnjak). Obzirom na lokaciju ulaganja unutar Parka prirode Papuk sa svojim prepoznatljivim atrakcijama, florom i faunom, izletištima i poučnim stazama, način korištenja prirodnih resursa, organizacija terenske nastave i stručna predavanja vezano za fenomen Parka i zaštitu okoliša, bit će u suradnji sa JU Parka prirode Papuk i njihovim stručnjacima prema trenutno važećim zakonskim i podzakonskim aktima i dokumentima do donošenja Prostornog plana Parka prirode Papuk kao Plana posebnih obilježja u prostoru.

Na konferenciji je naglašeno kako će se tijekom provedbe projekta stalno komunicirati s javnošću putem elemenata vidljivosti projekta kao što su konferencije, razni promotivni materijali, plakati, brošure, web stranica Edukativnog centra, TV reportaže, spot i objave u tisku, a izradit će se i vizualni identitet Centra.

Cilj projekta je održivo korištenje prirodne baštine orahovačkog kraja kroz uređenje postojeće i stvaranje nove turističko-edukativne ponude, edukaciju turističkih vodiča za uspješno prezentiranje zaštićenih turističkih vrijednosti obuhvaćenih unutar Parka prirod Papuk, što će omogućiti posjetiteljima Centra doživljaj turističkog odredišta uz podizanje svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i njene promocije.

Očekivani rezultati: povećan broj posjetitelja prirodne baštine, proširena turistička ponuda Orahovice i porast novozaposlenih osoba.

Irela Strabić

{gallery}SlikeGodina2020/foto_jezero_konferencija{/gallery}