Održan zbor građana MO Crkvari

U Mjesnom domu u Crkvarima jučer je održan zbor građana tog Mjesnog odbora.  Kako je rekla gradonačelnica Ana Marija Petin, razlog sazivanja Zbora građana bilo je podnošenje financijskog izvješća za proteklu godinu te donošenje plana rada za 2020. godinu, a osim toga, “zbor” je bio i prilika da mještani Crkvara upoznaju gradonačelnicu s problematikom s kojom se svakodnevno susreću ali isto tako i da iznesu svoje prijedloge, sve s ciljem kako bi unaprijedili kvalitetu života svih mještana Crkvara.

Izvješće o radu podnio je dopredsjednik MO  Marin Pejčević u kojem je naveo kako su u prošloj godini održavali okoliš oko Mjesnog  doma,organizirali su proslavu sv. Lovre u suradnji s KUD-om Crkvari, na inicijativu Mjesnog odbora izgrađena je brana na potoku, pa voda ponovo teće selom. Nakon izvješća, plan rada za 2020. godinu podnio je također dopredsjednik MO Marin Pejčević, koji je rekao kako tijekom godine planiraju raditi na iskopu i popravku kanala za slivne vode, uređenju nogometnog i odbojkaškog igrališta s okolišom, asfaltiranju puta do groblja i mrtvačnice, kupnju plinskih peći za mjesni dom. Također puno pažnje poklonit će održavanju i košnji trave i raslinja oko doma i igrališta te održavanju poljskih puteva.            

Nakon podnesenog izvješća za 2019. godinu, i plana rada za 2020. godinu,  gradonačelnica Ana – Marija Petin otvorila je raspravu, u kojoj je sudjelovao jedan mještanin Crkvara koji je predložio sadnju ukrasnog drvoreda kroz mjesto.  Govoreći o projektima koji se planiraju realizirati u tekućoj godini na području Mjesnog odbora Crkvari, gradonačelnica Petin je navela izradu projektne dokumentacije za nekoliko značajnih projekata, kao što su sustav odvodnje i kanalizacije, asfaltiranje ceste do groblja i mrtvačnice, no realizacija tih aktivnosti ovisi o usvajanju Proračuna, te će iste biti na “čekanju” dok se on ne usvoji, rekla je Petin. Također je rekla, da planiraju obnoviti dječje igralište bez obzira na proračun, te da im je grad na raspolaganju kao što je to bio  i do sada. Na koncu se gradonačelnica Petin  zahvalila svim mještanima na odazivu, te izrazila nadu u daljnju uspješnu suradnju.