Odgovor udrugama za pružanje pomoći

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA               
GRAD ORAHOVICA
GRADONAČELNICA

 

KLASA: 810-01/20-01/3
URBROJ: 2189/12-01-01-20-16

Orahovica, 26. ožujka 2020.

 

Udrugama na području grada Orahovice
– S V I M A –

PREDMET: Odgovor udrugama na području grada Orahovice, dostavlja se,

Poštovani,            

zaprimili smo Vaše dopise i elektronsku poštu u kojima izražavate želju za pružanjem pomoći tijekom postojanja opasnosti od virusa COVID-19 (koronavirus).

Sukladno proceduri koristimo snage Civilne zaštite grada Orahovice (povjerenici i postrojba opće namjene) a po potrebi ćemo uključivati i ostale udruge civilnog društva s područja grada Orahovice.

Ukoliko nam bude potrebna vaša pomoć, Stožer civilne zaštite na čelu s načelnikom Milanom Babcem, računa na vas.

Izuzetno je pohvalno i časno što su članovi udruga pokazali kako su voljni pomoći svojim sugrađanima i gradu u ovako teškim trenucima.

Hvala unaprijed!   

Gradonačelnica:           

Ana-Marija Petin, dipl.oec