Gradonačelnica uputila prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za obveznike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite RH naložena privremena obustava rada

Gradonačelnica grada Orahovice uputila prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja na ime komunalne naknade za obveznike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske naložena privremena obustava rada Povjerenici Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća grada Orahovice

            Dana 19. ožujka 2020. godine u „Narodnim novinama“ objavljen je Zakon o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade djelomično ili u cijelosti dok traju mjere obustave rada temeljene na Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

            Slijedom navedenog, gradonačelnica Ana-Marija Petin uputila je prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja na ime komunalne naknade za sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost (obrti i sl.) a koji trenutno ne obavljaju svoju djelatnosti uslijed Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

            Gradonačelnica je predložila oslobođenje plaćanja u cjelokupnom iznosu dokle god zabrana djelatnosti traje.

            Nadamo se kako će Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća grada Orahovice, reagirati promptno i kako će takav prijedlog odluke što prije biti prihvaćen.

            S obzirom da su nastupila vremena na koja ne možemo utjecati i koja nismo mogli predvidjeti a koja pogađaju ono najbitnije opće zdravlje i živote naših sugrađana, na snazi je još i niz mjera poput oslobađanja od plaćanja zakupa javnih površina (terasa) i poreza na korištenje javnih površina, zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada Orahovice a koji su privremeno pod obustavom obavljanja djelatnosti, odgoda plaćanja na ime komunalne naknade za fizičke osobe (građane) i ostale pravne osobe koje nisu zahvaćene mjerom privremene obustave obavljanja djelatnosti, u trajanju od 90 dana. Za vrijeme tog perioda neće biti prisilne naplate potraživanja i obračuna zakonskih zateznih kamata, te mjera oslobođenja podmirenja troškova mjesečnog učešća roditelja u troškovima smještaja djeteta u Dječji vrtić „Palčić“ za onu djecu koja od važenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ne pohađaju vrtić.

            Sve su to mjere kojima ćemo nastojati olakšati našim poduzetnicima ova teška vremena za gospodarstvo u cjelini.

            Napominjemo, još jednom, pridržavajte se mjera koje propisuje Stožer civilne zaštite i zaštitite sebe i svoje sugrađane, ostanite smireni tijekom ove epidemije i čuvajte svoje zdravlje.