Održan Zbor građana MO “Doljani”

Po pozivu gradonačelnice Ana-Marije Petin, a s ciljem rješavanja aktualne problematike, jučer je održan Zbor građana Mjesnog odbora “Doljani”. Sve nazočne uvodno je pozdravio predsjednik Mjesnog odbora, Zvonko Borda, koji je u izvješću o radu za proteklu godinu naveo tek obilježavanje Dana Mjesnog odbora, a tom prilikom je organiziran i memorijalni boćarski turnir za poginulog hrvatskog branitelja, Damira Hornunga. Osim toga, prema riječima predsjednika Borde, na području Mjesnog odbora “Doljani” nije bilo nikakvih drugih aktivnosti.

Potom je , govoreći o ostvarenju rashoda, pročelnica JUO Grada Orahovice, Marija Šafer, rekla kako je od planiranih 15 tisuća kuna u protekloj godini utrošeno nešto više od 9 tisuća kuna, a kada je riječ o investicijama kroz kapitalna ulaganja i održavanje Grada, Šafer je navela sanaciju ulice Odvojak kralja Zvonimira 1 u vrijednosti 25.250 kuna, kojom su očišćeni i produbljeni kanali, te nasipana i poravnata cesta. Pored toga, odrađena je i rekonstrukcija koševa na košarkaškom igralištu vrijednosti 5 tisuća kuna, dok je na zahtjev Grada, Županijska uprava za ceste očistila kanale u Ulici kralja Zvonimira.

Pročelnica Šafer potom je pojasnila da zbog trenutne političke situacije u Gradu nije moguće realizirati nikakva kapitalna ulaganja, a kada Proračun napokon bude usvojen, u planu je završiti stazu u Ulici Ante Starčevića vrijednosti 40 tisuća kuna, prikupiti dokumentaciju za uređenje igrališta, a i dalje će se raditi na čišćenju kanala i nasipavanju nerazvrstanih cesta.

Nakon podnesenih izvješća i planova, pročelnica Šafer je zajedno sa svojim suradnicima odgovarala na brojna pitanja mještana, a sve kako bi se podigla kvaliteta života Orahovčana koji žive na području Mjesnog odbora “Doljani”.