Rekonstrukcija ulice Antuna Mihanovića

Tijekom studenog i prosinca mjeseca u ulici Antuna Mihanovića u Orahovici, počeli su i djelomično su završeni radovi na modernizaciji spomenete ulice. Djelatnici poduzeća Gravia, koji izvode radove, izvršili su modernizaciju nerazvrstane ceste u dužini 131-og metra, koja se spaja na lokalnu gradsku prometnicu Franje Gavrančića.

Radovima su izvršeni zahvati uklanjanja postojećeg i dotrajalog asfaltnog sloja debljine 10 cm, iskopan je kamen i zemljani materijal dijela kolnika i pješačke staze, a zadnjih dana protekle godine položen je sloj asfalta na cestu. Također izvršeni su iskopi rovova za oborinsku odvodnju te su potom položene i nove cijevi oborinske odvodnje. U prometnom smislu u ulici se ništa nije promijenilo osim što će biti postavljena vertikalna i horizontala signalizacija.

Gradilište je danas obišla gradonačelnica Orahovice Ana – Marija Petin koja je rekla kako je vrijednost investicije oko 618 tisuća kuna te kako su kompletna sredstva osigurana u Proračunu za 2019.godinu. Zaključila je Petin kako se nada da će vrlo brzo biti završeni i nogostupi samim tim i cijeli projekt modernizacije spomenutog dijela grada.

{gallery}SlikeGodina2020/2020-01-03-ulicaAMihanovica{/gallery}