Predavanje o održivoj uporabi pesticida u Orahovici 06. i 07. veljače

Pučko otvoreno učilište Slatina organizator je izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida (dopunska). Izobrazba će se provoditi u 3 modula: za profesionalne korisnike, distributere, te za savjetnike. Predavanje će u Orahovici biti održano u četvrtak i petak, 06. i 07. veljače u Vijećnici Grada Orahovice s početkom u 17:00 sati. Sve dodatne informacije o predavanju i upisu zainteresirani mogu dobiti pozivom na broj telefona Pučkog otvorenog učilišta Slatina – 033/ 551 371.