ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA III. IZMJENA I DOPUNA PPUGOR NA OKOLIŠ

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA III. IZMJENA I DOPUNA PPUGOR NA OKOLIŠ