Obavijest udrugama

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD ORAHOVICA

GRADONAČELNICA

KLASA: 230-01/20-01/1
URBROJ: 2189/12-01/01-20-3
Orahovica, 21. siječnja 2020.

                                                        UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ORAHOVICE
-svima-

 PREDMET: Obavijest i zamolba udrugama s područja grada Orahovice,
                – dostavlja se,                

Poštovani,           

s obzirom kako je većina vas upoznata s činjenicom da temeljni financijski akt, Proračun Grada Orahovice za 2020. godinu nije usvojen te da nam predstoje prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća, molimo da neovisno o toj činjenici održite svoje redovite Skupštine na kojima ćete usvojiti financijska izvješća za 2019. godinu kako biste izvještajne obrasce dostavili u Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice do 29. veljače 2020. godine.            

U ovim trenutcima ne možemo raspisati Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode udruge s područja našeg grada, ali ćemo isti moći raspisati kada se temeljni financijski akt donese te ćemo tada već imati financijska izvješća udruga i brže će se odraditi preostali posao koji Javni poziv podrazumijeva.            

Sukladno svemu navedenom, molimo održite vaše Skupštine, popunite priložene obrasce Opisnog izvještaja projekta i Obrazac financijskog izvještaja za 2019. godinu te dostavite ostatak potrebne dokumentacije: 

obveznik dvojnog knjigovodstva dostavlja godišnji izvještaj o prihodima i rashodima,bilancu i bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu,
– obveznik jednostavnog knjigovodstva dostavlja Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojenu od zakonskog zastupnika podnositelja prijave, Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2019. godinu,
– obrazac PROR-POT,
– račune i izvode.

Nakon što Povjerenstvo pregleda dostavljenu dokumentaciju, po usvajanju Proračuna raspisati će se Javni poziv te će se skratiti vrijeme za dodjelu financijskih sredstava.

Nadamo se da shvaćate opravdanost našeg postupanja te da ćete udovoljiti našem traženju.

 

                                                                                                       Gradonačelnica:

                                                                                               Ana-Marija Petin, dipl.oec.

Opisni izvještaj 2020.docx

Obrazac fin. izvještaja.xls