Kontakti

ADRESA: F. Gavrančića 6
33515 Orahovica
   
E-MAIL: info@www.novo.orahovica.hr.hr
   

MB:
OIB:

ŽIRO-RAčUN:

2726459 
99870159112

HR0724120091830700005

UREDOVNO VRIJEME ponedjeljak – petak 7h-15h
pauza 10 h – 10:30 h
   
   
Gradonačelnik prima građane na razgovor u svoj ured svakog utorka od 10 do 15 sati, uz prethodnu najavu.

 

Telefonski brojevi:

1 CENTRALA 033 673 351
2 FAX 033 673 125
3 Saša Rister dipl.inf., gradonačelnik  
     
4 Marija Šafer mag. oec., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 033 674 671
5 Irela Strabić dipl.ing.arh., Voditeljica odsjeka  za komunalni sustav i prostorno uređenje 033 674 673
6 Emica Parašilovac dipl.iur., Voditelj odsjeka za opće i pravne poslove – tajnik grada 033 674 672
7 Krešimir Pongrac dipl.ing.grad., Viši savjetnik za komunalne poslove i graditeljstvo 033 673 094
8 Sonja Gluvaković Gotler mag.iur., Viši stručni suradnik za poslove gradonačelnice i gradskog vijeća 033 673 354
9 Slađana Živković mag.iur., Viši stručni suradnik za opće poslove 033 673 094
10 Milan Babac dipl.soc., Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti 033 673 354
11 Mira Vrkić, Stručni referent – tajnica gradonačelnice 033 673 351
12 Helena Veg 033 674 674
13 Blagajna 033 673 897
14 Renata Radočaj, Referent za adminstrativne i računovodstvene poslove 033 674 674
15 Slavica Potalec, Referent za materijalno knjigovodstvo 033 674 674
16 Dajana Šalek struč.spec.admin.publ., Viši referent za imovinsko pravne poslove 033 673 913
17 Nikola Klepač, Referent – komunalno-prometni redar 033 673 906
18 Darija Švajcer Klepač 033 673 898