Odluka o produženju radnog vremena na božićne i novogodišnje blagdane

Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19), članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18) i članka 6. Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 6/15), Ana – Marija Petin, dipl.oec., gradonačelnica grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U
o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine
Restorani i Barovi za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u 2019. godini

 

Članak 1.

 

 

            Svi ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani i Barovi“ mogu produžiti radno vrijeme za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, kako slijedi:

  • od 20.12.2019. – 30.12.2019. godine do 05:00 sati ujutro
  • od 31.12.2019. – 01.01.2020. godine do 06:00 sati ujutro

 

Članak 2.

 

            Produženo radno vrijeme iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz obvezu ugostitelja da se pridržavaju odredbi Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 46/16) i propisa koji reguliraju javni red i mir.

 

Članak 3.

 

            Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice da sukladno odredbama članka 1. i 2. ove Odluke obavijesti ugostiteljske objekte o utvrđenom – produženom radnom vremenu tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i dočeka Nove 2020. godine.

           

Odluka se u pismenom obliku dostavlja Policijskoj postaji Orahovica.

 

Članak 4.

 

                        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 334-01/19-01/3
URBROJ: 2189/12-01/01-19-12
Orahovica, 02. prosinac 2019.

 

                                                                                                          Gradonačelnica

                                                                                              Ana – Marija Petin, dipl.oec.