U ORAHOVICI PREDSTAVLJEN GRADSKI PROJEKT ULAGANJA U “PODUZETNIČKU ZONU ORAHOVICA”

Orahovica, Početna konferencija, 20.11.2019.

Prvi infrastrukturni projekt Grada Orahovice prijavljen za EU sufinanciranje u rujnu 2017. godine na javni poziv Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona – KK.03.1.2.03, danas je predstavljen na početnoj konferenciji u „Centru za posjetitelje“ u Orahovici, radi informiranja zainteresirane javnosti i ciljnih skupina o nadolazećim aktivnostima.

Korisnik projekta naziva Gradnja prometne i komunalne infrastrukture – FAZA 1, „Poduzetnička zona Orahovica“, Orahovica, Dalmatinska bb, k.č.br. 2382/8 k.o. Orahovica, ref.br, KK.03.1.2.03.0056, je Grad Orahovica koji aktivnosti provodi prema sklopljenom ugovoru od 06.06.2019. sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Ukupna vrijednost projekta je 10.480.657,56 HRK, a sufinanciranje EU iznosi 6.265.399,32 HRK.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici lokalnih medija, gospodarstvenici, predstavnice SAFU-a zadužene za kontrolu provedbe projekta, predsjednik i direktorica HGK-e Virovitičko-podravske županije, direktorica Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., djelatnici odsjeka za infrastrukturne projekte županijske razvojne agencije VIDRA, predstavnici gradskih komunalnih tvrtki, službe HEP ODS Orahovica, službenici Grada Orahovice, predstavnice Turističke zajednice grada Orahovice, predsjednik Gradskog vijeća, zainteresirani građani.

U uvodnom obraćanju, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice Marija Šafer je uz opće informacije o projektu predstavila širu sliku na temu gospodarstva, odnosno, na koje sve načine lokalna samouprava podupire i financijski potpomaže orahovačke poduzetnike sredstvima iz gradskog Proračuna. Tako se moglo čuti da se od 2018. godine gospodarstvenicima dodjeljuju bespovratna sredstva temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva grada Orahovice, ali da su i općim aktima predviđene poticajne mjere za investitore poput oslobađanja ili smanjenja davanja na osnovi obračuna komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Svi ti napori nisu ostali nezamijećeni, jer je prošli mjesec Gradu Orahovici dodijeljena ugledna međunarodna nagrada „Globallocal“ namijenjena institucijama i lokalnim zajednicama koje kontinuirano unapređuju svoj rad u svrhu razvoja poduzetništva.

Voditeljica projekta Irela Strabić prezentacijom je sudionike upoznala sa projektom, specifičnostima zone i sa odredbama prostornog plana koje definiraju uvjete gradnje u zoni. Projekt ima nekoliko elemenata prema kojima se provode aktivnosti uz prethodno provedene postupke nabave, od izrade dokumentacije, izvođenja radova, provođenja stručnog nadzora i financijske revizije projekta, do elemenata promidžbe i vidljivosti preko kojih će se tijekom trajanja projekta informirati javnost o napretku, ciljevima i rezultatima. Od ukupne vrijednosti projekta na radove otpada čak 9,14 mil kuna, a prema svemu viđenom, orahovačka zona provedbom projekta dobit će kompletno uređen javni koridor sa prometnim površinama, komunalnom i energetskom infrastrukturom, na korištenje svim svojim „stanarima“ pod jednakim uvjetima, što i je svrha poduzetničke zone. Implementacijom projekta očekuju se slijedeći rezultati: izgrađena javna infrastruktura – Faza 1, smanjeni troškovi održavanja iste, smanjena administracija u postupcima ishođenja građevinskih dozvola (osigurani priključci, planiran i uređen prostor bez imovinsko-pravnih problema na nekretninama), povećan broj korisnika zone a time i novo zapošljavanje.

Projekt je započeo 01.07.2019. i trajati će do 01.07.2021. godine, a sufinancira ga Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Powerpoint prezentaciju možete preuzeti i pogledati na ovom linku.

{gallery}SlikeGodina2019/2019-11-22-Konferencijapoduzetnickazona{/gallery}