Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICA

– S V I M A –

 

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18)) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst), 2/18 i 11/18),

 S A Z I V A M

19. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 10. rujna 2019. godine (utorak) s početkom 18,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
 3. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje javne nabave za „Modernizaciju sustava javne rasvjete na području grada Orahovice – Energetska usluga“ (Izvjestitelji: Igor Živić, Krešimir Pongrac)
 4. a) Izvješće Gradske knjižnice Orahovica o radu u 2018. godini s  Financijskim izvještajem za razdoblje 1. siječanj 2018. – 31. prosinca 2018. godine),

                b) Plan i Program rada Gradske knjižnice Orahovica za 2019. godinu (Izvjestiteljica pod a) i b): Jelena Mihelčić)

 1. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Orahovica (Izvjestiteljice: Jelena Mihelčić, Emica Parašilovac)
 2. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice grada Orahovice za 2018. godinu (Izvjestiteljica: Ana – Marija Petin)
 3. Izvješće o radu gradonačelnice grada Orahovice za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2019. godine( Izvjestiteljica: Ana -Marija Petin)
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Orahovice za 2019. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer)
 5. Izvješće o utrošku Tekuće proračunske pričuve za razdoblje 1.1.-30.6.2019. godine (Izvjestiteljica: Marija Šafer)
 6. Odluka o prodaj pokretnina u vlasništvu grada Orahovice (Kranska kosilica KKM 4000 i Reinex set za zalijevanje) – Izvjestiteljica: Slađana Živković
 7. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Slađana Živković)
 8. Analiza davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Slađana Živković)
 9. Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Slađana Živković)
 10. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva grada Orahovice za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (Izvjestitelj: Milan Babac)

 

PREDSJEDNIK:

Radoje Medenica, dipl.ingl.šum.