Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Orahovice

Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

 

Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Grad Orahovica objavljuje

 

POZIV NA JAVNI UVID

 

Grad Orahovica izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Orahovice (dalje: Program).

Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti u vremenu od 5.9.2019. do 20.9.2019. godine svakim radnim danom od 08:00-14:00 sati u prostorijama Grada Orahovice, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida.

O svim prigovorima odlučit će Gradsko vijeće Grada Orahovice u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Pisarnicu Grada ili poštom, zaključno s 20. rujna 2019. godine.

GRADONAČELNICA:

Ana-Marija Petin, dipl. oec.