Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice provodi Grad Orahovica u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.

Odluka_OSPUO_POCETAK_200819.pdf