Nova bespovratna sredstva za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti (6.4.1)

eufondovi.hr transparent

S ciljem poticanja održivog razvoja ruralnog područja te njegove demografske obnove održavanjem postojećih ili kreiranjem novih radnih mjesta, uskoro očekujemo novi natječaj za operaciju 6.4.1.- ” Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”.  Prema najavama, na raspolaganju je 100 milijuna kuna što znači da će potporu primiti oko 100 poljoprivrednika.

Ako se na vašem poljoprivrednom gospodarstvu, uz poljoprivredu bavite i nekom drugom, nepoljoprivrednom djelatnošću,  u koju biste htjeli ulagati i nastaviti je razvijati kako bi imali bolje gospodarske rezultate, ovaj natječaj je upravo za to namijenjen.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva u rangu mikro i malih poslovnih subjekata (do 49 zaposlenih) te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. 

Prihvatljivi korisnici moraju:

  • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu
  • biti upisani u Registar poreznik obveznika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu
  • posjedovati rješenje/odobrenje od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koja se želi dalje razvijati ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela iz sektora ruralnog turizma, prerade i/ili marketinga i tradicijskih i umjetničkih obrta

Razina i visina potpore

  • maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 200.000 EUR-a, u protuvrijednosti u HRK
  • Razina potpore: do 70% ukupnih prihvatljivih troškova

Prihvatljivi sektori                                                                  

  • turizam u ruralnom području (građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje apartmana)
  • tradicijski, umjetnički obrti (izrada drvenih igračaka, narodnih nošnji, licitara, bačava, košara)
  • usluge u ruralnim područjima (u poljoprivrednim, šumarskim, veterinarskim i društvenim djelatnostima, intelektualne usluge) – (usluge oranja,  piljenja drva, liječenje životinja,  računovodstvo )
  • prerada  i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (proizvodnja rakija,  njihovo oglašavanje na portalima i društvenim mrežama te njihova izravna prodaja)

Započnite na vrijeme s pripremom projekta!

Više informacija možete pronaći ovdje.