Još jedan poduzetnik potpisao Ugovor o sufinanciranju

2019 09 09 Poduzetnici002

Kroz Program poticanja razvoja poduzetništva, za potpore obrtnicima, mikro i malim poduzećima Grad Orahovica je osigurao sredstva u proračunu u iznosu od pola milijuna kuna za što je Javni poziv bio raspisan u veljači 2019., a ove godine se potpore se dodjeljuju kroz četiri mjere: za pokretanje gospodarskih aktivnosti za poduzetnike početnike, za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, za svako novo zapošljavanje i za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih. Svaka od ovih mjera ima određene uvjete, a obrtnici, mikro i mala poduzeća, mogu se prijaviti na više njih ali do ukupnog maksimalnog iznosa od 60.000,00 kuna.

Tako je Ugovor o sufinanciranju poduzetnika s još jednom orahovačkom poduzetnicom potpisala gradonačelnica Ana-Marija Petin, a na potpisivanju je bila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, Marija Šafer.

Vlasnica Caffe bara “Plavac” Evica Špoljar opotpisala je Ugovor na 12.000,00 kn za zapošljavanje novog zaposlenika mlađeg od trideset godina, kroz mjeru 1.3: Potpora za nova zapošljavanja.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352/1).

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice za 2019. godinu, otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2019.

2019 09 09 Poduzetnici004