Isplata pomoći za podmirenje troškova ogrjeva za 2019.

Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu („Narodne novine“ broj 2/19.) i odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini („Narodne novine“ 2/19.) utvrđen je minimalni financijski standard izdataka troškova ogrijeva istim korisnicima koji za Virovitičko-podravsku županiju iznosi 1.520.000,00 kn.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije zaprimio je zahtjeve za 47 korisnika s područja grada Orahovice te utvrdio da svih 47 korisnika ispunjava uvjete za priznanje prava na podmirenje troškova ogrjeva te su sukladno broju izdanih pozitivnih rješenja osigurana su sredstva u iznosu od 44.650,00 kn.

Isplata sredstava počinje u ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine u Gradskoj upravi, 1. kat, soba br. 1 (blagajna). Korisnicima će se isplatiti financijska sredstva za podmirenje troškova stanovanja za grijanje na drva u iznosu od 950,00kn.