Odobreno financiranje najvećeg projekta Grada Orahovice: Uređenje Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“

2019 08 21 ProjektJezero001

Projektnom prijedlogu Grada Orahovice u sklopu Poziva KK. 06.1.2.03 Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranja i Srijema naziva UREĐENJE TRC „JEZERO-HERCEGOVAC-RUŽICA   GRAD“ , odobreno je EU sufinanciranje u iznosu 68.193.647,92 HRK na temelju Odluke MRRFEU donesene 20.08.2019.  Projekt je prijavljen u lipnju ove godine, od kada je SAFU kao posredničko tijelo 2. razine izvršilo administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti aktivnosti i izdataka projekta kao i cjelokupnu ocjenu kvalitete, a da je projektna prijava bila uspješna, dokaz su odobrena ogromna bespovratna sredstva.

Ovaj u prvom redu infrastrukturni projekt turističkog predznaka u zaštićenom prirodnom okruženju Parka prirode PAPPUK, rezultat je partnerstva više javnih institucija: Grad Orahovica je nositelj a partneri su JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, TZ Virovitičko-podravske županije i  TZ grada Orahovice. Ukupna vrijednost projekta je 81.058.046,24 HRK, a proračun Grada Orahovice – ukupno prihvatljivi troškovi, iznosi nešto manje od 79 mil HRK. 

Projekt od samog početka ima svu potporu Virovitičko-podravske županije koja ga je i uvrstila na listu strateških projekata za financiranje iz Razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem, dok je njena razvojna agencija – VIDRA, s iskusnim timom za sve faze upravljanja ovako složenim projektima,  cijelo vrijeme bila tehnička i stručnu pomoć u vidu pisanja projekta, razrade aktivnosti i proračuna.

Najveći troškovi projekta odnose se na aktivnosti Grada vezane za gradnju infrastrukture te prve faze uređenja turističkog kompleksa na našem poznatom Izletištu neposredno uz Kupalište „Jezero“, a koja je u Studiji izvodljivosti cijelog obuhvata izdvojenog građevinskog područja prema prostornom planu, definirana kao EDUKATIVNI CENTAR – Škola u prirodi. Projektom će se dakle izgraditi Centar za edukaciju koji obuhvaća više zgrada i građevina prema izdanim građevinskim dozvolama: Centralna građevina kategorizacije Odmaralište za djecu sa restoranom, višenamjenskom dvoranom, radionicama te smještajnim kapacitetima na dvije etaže, 14 Bungalova- samostojećih zgrada kategoriziranih kao Studio-apartmani, na 3 lokacije na plaži „Jezera“ izgraditi će se nove sanitarije i sjeverno prema tzv. Staroj pruzi urediti će se sportska i dječja igrališta. No uz projektne partnere, tijekom provedbe održati će se brojne aktivnosti i edukacije za što će se nabaviti raznovrsna vrijedna oprema, primjerice u proračunu Grada Orahovice je i trošak nabave atraktivnog električnog turističkog vlaka koji će biti na korištenje svim posjetiteljima Edukativnog centra i Izletišta.

Iznimno smo ponosni na do sada odrađen posao na ovom projektu koji je vrlo zahtjevan, a posebno na činjenicu da će se europskim sredstvima financirati potencijali naše bogate prirodne baštine u obuhvatu Parka prirode.  Zbog posebnosti lokacije nije bilo jednostavno ishoditi sve potrebne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za izvođenje radova jer je za sve zahvate trebalo provesti i Procjenu utjecaja na okoliš i ekološku mrežu, no i posljednja prepreka za prijavu na natječaj uspješno je otklonjena kada je Država Gradu Orahovici darovala šumsko zemljište za gradnju dijela Bungalova.

Ne sumnjamo da će projektni tim uspješno provesti ovaj projekt kao i sve do sada, i opravdati jučer odobreno sufinanciranje u iznosu preko 9 mil EUR. Slijedi sklapanje Ugovora s Gradom Orahovicom koji je kao nositelj odgovoran za cijeli projekt,  a potpisati će ga gradonačelnica Ana-Marija Petin dipl.oec., dok su odnosi s partnerima uređeni potpisanim Sporazumima o partnerstvu s Gradom.

Na kraju uvijek podsjećamo koliki će utjecaj nakon implementacije imati  projekt na unapređenje turizma našeg grada i  županije, i koliko će doprinijeti razvoju gospodarskih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. (I.S.)

2019 08 21 ProjektJezero002

2019 08 21 ProjektJezero003