Saziv konstituirajuće sjednice Vijeća srpske nacionalne manjine

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 013-01/19-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-19-1

Orahovica, 3. lipnja 2019.

ČLANOVIMA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U GRADU  ORAHOVICI

– S V I M A –

 Na temelju članka 104. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine,br.25/2019.),

S A Z I V A M

konstituirajuću sjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici za dan  13.lipnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u Maloj  gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Franje Gavrančića 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

 • Otvaranje konstituirajuće sjednice,
 • Utvrđivanje kvoruma
 1. Izbor predsjednika i dva člana Mandatne komisije,
 1. Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Orahovici i verifikacija mandata članovima Vijeća,
 1. Utvrđivanje člana Vijeće srpske nacionalne manjine grada Orahovice koji će predsjedavati sjednici do izbora predsjednika Vijeća,
 1. Izbor predsjednika i dva člana Odbora za izbor i imenovanja,
 1. Izbor predsjednika i dva člana Komisije za provedbu izbora za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća,
 1. Utvrđivanje prijedloga kandidata za izbor:
 2. predsjednika Vijeća
 3. zamjenika predsjednika Vijeća
 1. Izbor:
 2. predsjednika Vijeća
 3. zamjenika predsjednika Vijeća
 1. Izvješće Komisije za provedbu izbora za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća o provedenim izborima i imenima izabranog predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća,
 1. Pitanja i prijedlozi.

  Gradonačelnica:

Ana-Marija Petin, dipl.oec.