Saziv 18. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 10. lipnja 2019. godine

Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/06

URBROJ: 2189/12-03/01-19-18

Orahovica,  5. lipnja 2019.

                                                                                     ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICA

S V I M A

                  Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst, 2/18 i 11/18),

S A Z I V A M 

18. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 10. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati  u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (Središnji gradski park)

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje:

Saziv 18. sjednica 2019.pdf