Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme turističke sezone

Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19), članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18) i članka 6. Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 6/15), Ana – Marija Petin, dipl.oec., gradonačelnica grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme turističke sezone

 

Članak 1.

 

Svi ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani i Barovi“ mogu produžiti radno vrijeme za vrijeme turističke sezone, kako slijedi:

 

  • od 01.05. – 30.09.2019.godine do 03:00 sati ujutro

 Članak 2.

 

Produženo radno vrijeme iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz obvezu ugostitelja da se pridržavaju odredbi Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 46/16) i propisa koji reguliraju javni red i mir.

 

Članak 3.

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice da sukladno odredbama članka 1. i 2. ove Odluke obavijesti ugostiteljske objekte o utvrđenom – produženom radnom vremenu za vrijeme turističke sezone.

Odluka se u pismenom obliku dostavlja Policijskoj postaji Orahovica.

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

GRADONAČELNICA

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/19-01/3

URBROJ: 2189/12-01/01-19-2

Orahovica, 30. travanj 2019.

Gradonačelnica:

Ana – Marija Petin, dipl.oec.

.

Odluka o produzenju radnog vremena – turisticka sezona 2019.pdf