Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18) i članka 35. stavka 1. točke 24. i 25. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13), Gradsko vijeće grada Orahovice na ___. sjednici održanoj ________ 2019.godine, donijelo je

O D L U K U

o komunalnom redu

Cijeli dokument pogledajte na poveznici ispod:

Prijedlog Odluke o komunalnom redu 2019.pdf

Zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge slati do 9. lipnja 2019. na službeni e-mail Grada Orahovice: info@www.novo.orahovica.hr.hr