Izvještaj o ponovljenoj javnoj raspravi projekta

Grad Orahovica je proveo ponovljenu javnu raspravu projekta u razdoblju od 11.4.2019. do 26.4.2019. Obavijest o pokretanju ponovljene javne rasprave dostavljena je NOP-u, koji je tu informaciju također objavio na mrežnim stranicama NOP-a (https://nop.hakom.hr/).

Svi dokumenti za ponovljenu javnu raspravu postavljeni su na mrežne stranice Grada Orahovice, što je obuhvaćalo:

  • upute za sve sudionike javne rasprave;
  • Prilog A nacrta PRŠI-ja u verziji v4.1 – popis adresa u tabličnom obliku, kao podloga za određivanje boja (mapiranje).

Do završetka ponovljene javne rasprave svoje podatke i komentare vezane uz projekt dostavio je Hrvatski telekom d.d., Roberta F. Mihanovića 9, Zagreb (HT).

Očitovanja Grada Orahovice na podatke i komentare HT-a koji su zaprimljeni u postupku ponovljene javne rasprave projekta, zajedno s relevantnim zaključcima koji su ugrađeni u konačnu verziju PRŠI-ja, nalaze se u nastavku

Izvjestaj o ponovljenoj javnoj raspravi projekta_v1.0, POVEZNICApdf