Rezultati izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici održanih dana 5. Svibnja 2019. Godine

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA ORAHOVICE

Klasa: 013-01/19-01/2

Urbroj: 2189/12-03/01-19-10

Orahovica, 05. svibnja 2019.

Na temelju odredaba čl. 41. toč. 11, čl. 74. st. 3, čl. 76. i čl. 77. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (N. n. br. 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Orahovice utvrđuje i objavljuje

REZULTATE IZBORA

ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ORAHOVICI ODRŽANIH DANA 05. SVIBNJA 2019. GODINE

 I. Gradsko izborno povjerenstvo grada Orahovice, nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na sva 3 biračka mjesta, utvrdilo je:

a) da Grad Orahovica ima ukupno 448 birača pripadnika srpske nacionalne manjine,

b) da je glasovanju pristupilo 20 birača pripadnika srpske nacionalne manjine (4,46%),

c) da je po listićima glasovalo 20 birača pripadnika srpske nacionalne manjine (4,46%),

d) da je važećim utvrđeno 20 glasačkih listića,

e) da nevažećih listića nije bilo.

 

Cijeli dokument pročitajte na poveznici ispod:

Orahovica-rezultati-manjine-2019.pdf

 

Objavljeno 5. svibnja 2019. u  21:58:39h