Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – na radno mjesto Referent – koordinator projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području Grada Orahovice“

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje, praktični rad na računalu i intervju) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto  Referent- koordinator projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području Grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena)

 

 I

            Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice raspisala je Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto  Referent -Koordinator projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području Grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena)

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme. Oglas je objavljen7. svibnja 2019. godine  na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici grada Orahovice.

II

            Povjerenstvo je utvrdilo da na provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje, praktični rad na računalu i intervju) može pristupiti 1 (jedan) kandidat koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz Javnog natječaja, i to:

  1. ADNAN OSMANI

III

Pisano testiranje će se obaviti dana  23. svibnja 2019.godine (četvrtak) u Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica, s početkom u 08:00 sati. Pisani test sastojati će se od pitanja iz područja pravnih izvora i uputa za prijavitelje „ZAŽELI“,  praktičnog znanja rada na računalu u paketu MS Office te intervjua. Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti (posebno za pisano testiranje, posebno za praktični rad na računalu, posebno za intervju), kandidatu se određuje određeni broj bodova od 1 do 10.

            Rješavanje testa traje najviše 45 minuta.

            Ostale obavijesti vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u Uputama i obavijestima kandidatima prethodno objavljenim na Internet stranici grada Orahovice: www.orahovica.hr.

            Ako kandidat u naznačenom terminu ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

IV

 O rezultatima pisanog testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno, istog dana 23. svibnja 2019.godine u 09:45 sati u prostoru Male gradske vijećnice Orahovica, nakon čega će se s kandidatom provesti provjera znanja rada na računalu i intervju, ukoliko  je kandidat na pisanom testiranju ostvario najmanje 50% bodova.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-02/19-01/4

URBROJ: 2189/12-02/5-19-19

Orahovica, 17. svibnja 2019.

Predsjednica

Povjerenstva za provedbu natječaja:

Sonja Gluvaković Gotler, mag.iur.