Odluka o načinu naplate parkiranja, radnom vremenu parkirališta, vrstama parkirnih karata i njihovim cijenama te vremenu dozvoljenog zadržavanja bez naplate

Na temelju članka 46. stavka 1. alineje 5. i 18 . Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 1/13 i 2/18) i članka 7. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na TRC „Jezero – Hercegovac – Ružica grad“ u Orahovici („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 3/16.), Ana-Marija Petin, Gradonačelnica grada Orahovice, donosi

ODLUKU

o načinu naplate parkiranja, radnom vremenu parkirališta, vrstama parkirnih karata i njihovim cijenama te vremenu dopuštenog zadržavanja bez naplate

 

Članak 1.

 Temeljem članka 7. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Turističko – rekreacijskom centru „Jezero – Hercegovac – Ružica grad“ utvrđuje se nekoliko vrsta parkirnih karata:

satna parkirna karta koja traje 1 sat od trenutka njezine kupovine;

cjelodnevna karta koja počinje važiti trenutkom njezine kupovine i traje do kraja radnog vremena parkirališta;

mjesečna parkirna karta vrijedi jedan mjesec naplate parkiranja na kompleksu, a izdaje se na blagajni Gradske uprave grada Orahovice;

sezonska parkirna karta vrijedi za cijelu sezonu naplate parkiranja na kompleksu, a izdaje se na blagajni Gradske uprave grada Orahovice;

dnevna parkirna karta izdaje se onim vozačima/vlasnicima vozila koji nisu kupili odgovarajuću parkirnu kartu, počinje važiti trenutkom njezinog izdavanja od strane kontrolora na parkiralištu, te vrijedi do istog vremena idući dan.

 

Članak 2.

 

Plaćanje parkirališta može se obavljati na više načina:

 • jednokratno, plaćanjem parkirne karte na automatu za naplatu postavljenom na parkiralištu, a može biti parkirna karta za minimalno 1 sat parkiranja pa maksimalno do isteka trajanja vremenskog perioda naplate parkiranja ili do maksimalnog mogućeg iznosa s obzirom na ubačeni novac;
 • jednokratno plaćanjem cjelodnevne parkirne karte na automatu za naplatu,
 • jednokratno plaćanjem parkiranja putem sms-parking opcije minimalno za 1 sat parkiranja ili plaćanjem cjelodnevne karte;
 • kupovinom mjesečne parkirne karte kod organizatora parkiranja;
 • kupovinom sezonske parkirne karte kod organizatora parkiranja
 • plaćanjem dnevne parkirne karte po nalogu istaknutom na vozilu

Valjane parkirne karte kupljene na automatu potrebno je istaknuti na lako uočljivom mjestu na vozilu, a mjesečne ili sezonske parkirne karte kupljene na blagajni Gradske uprave treba čuvati do njihovog isteka.

Valjane parkirne karte kupljene za vozila AM, A1, A2 i A kategorije (mopedi i motori) ne ističu se na vozilima već se vlasnik/vozač takvog vozila obraća kontroloru koji će mu izdati parkirnu kartu koju je dužan čuvati do trenutka isteka valjanosti takve parkirališne karte odnosno do trenutka napuštanja kompleksa „Jezero – Hercegovac – Ružica grad“.

           

Članak 3.

Cijena SATNE parkirne karte iznosi:

Kupljena na automatu:

 • RADNIM DANOM: 3,00 kune/sat
 • VIKENDOM I BLAGDANIMA: 4,00 kune/sat

Ukoliko je kupljena putem SMS-a

 • RADNIM DANOM: 4,00 kune/sat
 • VIKENDOM I BLAGDANIMA: 5,00 kune/sat

Cijena CJELODNEVNE parkirne karte iznosi:

Kupljena na automatu ili putem SMS-a:

–     RADNIM DANOM: 20,00 kuna

 • VIKENDOM I BLAGDANIMA: 30,00 kuna

Cijena MJESEČNE parkirne karte iznosi:

 • 100,00 kuna i vrijedi mjesec dana od dana izdavanja

Mjesečna karta kupuje se na blagajni Gradske uprave grada Orahovice i izrađena je u prikladnom obliku.

Cijena SEZONSKE parkirne karte iznosi:

 • 30,00 kuna i vrijedi do kraja naplate parkiranja (30. rujna tekuće godine), odnosno za vrijeme trajanja turističke sezone od dana kupovine.

Sezonsku parkirnu kartu mogu kupiti stanovnici grada Orahovice i pripadajućih prigradskih naselja koji na tom području imaju prebivalište, a prilikom kupovine potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu.

   Sezonska parkirna karta kupuje se na blagajni Gradske uprave grada Orahovice i izrađena je u prikladnom obliku.

Cijena DNEVNE parkirne karte, izdane od strane kontrolora na parkiralištu:

– 100,00 kuna, predviđeni rok plaćanja je osam (8) dana sa mogućnošću plaćanja 50% cijene, odnosno 50,00 kuna ukoliko vozač/vlasnik vozila istu odluči platiti u roku od tri (3) radna dana. Uplatu je moguće izvršiti na gradskoj blagajni na adresi Kralja Zvonimira 29, Orahovica ili putem platnog naloga.

Ukoliko korisnik parkiranja ne podmiri svoju obvezu u predviđenom roku od osam (8) dana, dužan je snositi i eventualne dodatne troškove te zakonske zatezne kamate, na što će se upozoriti putem opomene. Organizator parkiranja zadržava pravo pokretanja odgovarajućeg sudskog postupka radi namirenja potraživanja.

Izražene cijene se odnose na vozila AM, A1, A2, A i B kategorije dok vozila D i D1 kategorije (autobusi i kamperi) plaćaju cijenu u dvostrukom iznosu navedenih karata, dužni su istu istaknuti na isti način kao i vozila ostalih kategorija.

Članak 4.

Radno vrijeme parkirališta, odnosno vrijeme u kojemu traje naplata parkirališnih karata je svaki radni dan, vikendima i blagdanima od 08 do 20 sati.

Članak 5.

 

Vrijeme u kojem je dopušteno zadržavati se na prostoru koji je označen kao PARKING ZONA bez naplate parkirne karte iznosi:

 • maksimalno 15 minuta

Članak 6.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o načinu naplate parkiranja, radnom vremenu parkirališta, vrstama parkirnih karata i njihovim cijenama te vremenu dopuštenog zadržavanja bez naplate, Klasa: 022-01/16-01/01, Urbroj: 2189/12-01/02-1-33 od 26. lipnja 2017. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNICA

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 022-01/19-01/3

URBROJ: 2189/12-01/01-19-2

Orahovica, 08. svibanj 2019.

                                 

Gradonačelnica:

Ana-Marija Petin, dipl.oec.