Izvješće o visini troškova izbora za članove Vijeća Srpske nacionalne maniine u Gradu Orahovici održanih dana 5. svibnja 2019. godine

logo manjine 2019

Izvješće o visini troškova izbora za članove Vijeća Srpske nacionalne maniine u Gradu Orahovici održanih dana 5. svibnja 2019. godine

Cijeli dokument možete pročitati na poveznici ispod:

Izvjesce o visini troskova izbora za clanove Vijeca Srpske nacionalne maniine u Gradu Orahovici.pdf

Izvjesce o visini troskova izbora za clanove Vijeca Srpske nacionalne maniine u Gradu Orahovici-DODATAK.pdf